МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
22 Октомври 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[18 Април 2017]

Поредна среща на екипа на ОИЦ в рамките на националната кампания "Заедно за Европа"Областен информационен център Кърджали проведе информационна среща с ученици от СУ“Отец Паисий“. Събитието бе част от националната кампания „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“, която се реализира чрез Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Целта на кампанията е да повиши информираността сред гражданите относно постигнатите резултати в резултат на предоставената финансова помощ по линия на европейските фондове, както и отбелязването на три значими годишнини: 10 години от присъединяването на България към ЕС, 60 години от създаването на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове. Основният акцент в събитието падна върху ротационното Председателство, което се поема от страната ни на 01 януари 2018 г. В мероприятието стана ясно, че Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за срок от шест месеца. За по-добрата приемственост и последователност в работата на Съвета е създадено така нареченото „трио“, в което участват по три държави, които изготвят и изпълняват 18-месечна програма. България за пръв път ще поеме Председателството и това ще се случи в периода от месец януари до месец юни на 2018 г. Страната ни ще си партнира с Естония и Австрия.

Новината е посетена: 211 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка