Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Поредна среща на екипа на ОИЦ в рамките на националната кампания "Заедно за Европа"

 18 Април 2017

Областен информационен център Кърджали проведе информационна среща с ученици от СУ“Отец Паисий“. Събитието бе част от националната кампания „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“, която се реализира чрез Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Целта на кампанията е да повиши информираността сред гражданите относно постигнатите резултати в резултат на предоставената финансова помощ по линия на европейските фондове, както и отбелязването на три значими годишнини: 10 години от присъединяването на България към ЕС, 60 години от създаването на Европейския социален фонд (ЕСФ) и 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове. Основният акцент в събитието падна върху ротационното Председателство, което се поема от страната ни на 01 януари 2018 г. В мероприятието стана ясно, че Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за срок от шест месеца. За по-добрата приемственост и последователност в работата на Съвета е създадено така нареченото „трио“, в което участват по три държави, които изготвят и изпълняват 18-месечна програма. България за пръв път ще поеме Председателството и това ще се случи в периода от месец януари до месец юни на 2018 г. Страната ни ще си партнира с Естония и Австрия.


 Прочитания: 1436 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign