Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СУ „Отец паисий” стана първенец в състезанието „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации”

 26 Април 2017

И тази година Община Кърджали в партньорство с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Кърджали и Български червен кръст проведе състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, което се проведе днес, 26.04.2017 г. В мероприятието взеха участие ученици от 6 и 7 клас от училищата, намиращи се на територията на общината.
Победител е отборът на СУ „Отец Паисий“-гр. Кърджали, който ще представи Община Кърджали на Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. На второ място се класира отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кърджали, а на трето отборът на СУ „Петко Р. Славейков“-гр. Кърджали.
Състезанието включваше два етапа – теоретичен и практичен.
В първи етап учениците индивидуално решаваха тест за проверка на усвоените знания за действия при бедствия и извънредни ситуации и оказване на първа помощ, а във втори етап под формата на състезателни игри отборите демонстрираха уменията и реакциите си за действие, обособени в центрове:
-Център „Защита при бедствия“, включващ действия при земетресение и наводнение;
-Център „Защита при промишлени аварии, радиоактивно и биологично заразяване и химическо замърсяване“, включващ поставяне на индивидуални средства за защита, херметизация на врати и прозорци и защита на хранителни продукти;
-Център „Пожарна безопасност“ с представител от РС ПБЗН;
-Център „Първа помощ“ с представител от Български червен кръст.
Общинското състезание е заключителен етап в обучението на децата по защитата при бедствия в рамките на учебната година и целта е да се провери тяхното ниво на знания и умения, придобити в процеса на обучение и да им се изгради правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ.

Още снимки
 Прочитания: 1672 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign