Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали успешно приключи изпълнението на проект „Перперикон –минало за бъдеще”

 27 Април 2017

Община Кърджали успешно приключи изпълнението на проект „Перперикон –минало за бъдеще” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28, който се финансира по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. Договорът на стойност 748 203, 60 евро бе изпълняван в рамките на 25 месеца. Това бе обявено днес на заключителна пресконференция по проекта.
„Всички дейности по проекта за приключени, както строително-монтажните, така и консервационно - реставрационните работи на обекта.Вече премина и Държавната приемателна комисия, има и разрешение за ползване на обекта”, каза зам.-кметът на община Кърджали инж. Катя Митовска. Тя благодари за всеотдайността на екипа,който въпреки кратките срокове е организирал успешното приключване на цялостната работа в северозападния край на крепостта.
Оновните дейности по проекта „Перперикон –минало за бъдеще”бяха свързани с консервационно-реставрационните дейности на античен и средновековен град Перперикон. С финансовата подкрепа на Програмата бяха консервирани и реставрирани сгради, съоръжения и урбанистични структури, находящи се в тази част на археологическия комплекс, а именно 3 олтара, щерна, 4 жилищни сгради, крепостната стена на Акропола с 2 бастиона, полигоналната кула и уличната мрежа. Поставено е и осветление от биоетанолни лампи и 12 инфорамционни табели.
«Извършената консервация и реставрация на част от археологическия комплекс е основополагаща стъпка за опазването на Перперикон като уникална част от културното наследство на България и популяризирането му като част от европейското и световното културно наследство.Такава беше и основната цел на проекта”, каза на пресконфренецията в Бизнесинкубатора Надежда Цветкова, ръководител на проекта.
От новия туристически сезон посетителите вече ще могат да се движат по автентични улици и пътеки в средната и източната част на Акропола. «Акрополът вече е напълно завършен от гледна точка на експонирането му и превръщането му в паметник на културно-историческия туризъм”, каза проф. Николай Овчаров, ръководителят на проучванията на Скалния град. Овчаров подчерта, че това е поредната стъпка в развитието на Перперикон.Той припомни, че през последните10-12 години са вложени много средства, близо 15-17 млн. лв.,както от държавата, така и по европейски проекти, за проучване на археологическия комплекс и за неговата социализация чрез изграждане на пътища и паркинги „А мрежата от пасарелки-пътеки позволяват вече да не се стъпва по скалата”,заяви археологът.
„ Ефектът от изграждането на туристическа инфраструктура за повишаване на туристическия потенциал на Перперикон е голям”, обясни директорът на РИМ Кърджали Даниела Коджаманова.
По думите й има рязко повишаване на броя на посетителите след реализация на първия проект, а сега само от 1 до 20 април приходите от входни такси е 8 хил. лв.,а музейният екскурзовод е изнесъл 23 беседи на организирани групи. Коджаманова посочи, че преди направата на пасарелките в началото на всеки туристически сезон са имали много работа по възстановяване на разрушени от туристите зидове, но след реализация на туристическата инфраструктура този проблем е отпаднал.
На срещата в Кърджали проф.Овчаров съобщи добрата новина, че вече е одобрен и следващия проект с Гърция за изграждане на Посетителски център на Перперикон, който предвижда до 2-3 години центърът да бъде завършен заедно с музейна сбирка в него.
„ Това е една стъпка в големия поход за превръщането на Перперикон в обект № 1 на България”, подчерта археологът и допълни, че проучванията на Скалния град ще продължат и това лято в южния квартал, вече са осигурени 180 хил. лв. от държавата, община Кърджали има готовност да допълни още 50 хил. лв.

Част от дейностите по проекта”Перперикон –минало за бъдеще” бяха свързани и с информиране на обществеността и популяризирането на археологически комплекс Перперикон.
В рамките на проекта бе организирана и проведена промоционална кампания за популяризирането на Перперикон сред различни обществени групи, включваща различни събития, насочени към целевите групи, а именно:
• Промоционален семинар „Перперикон – минало за бъдеще”, в който участваха историци, археолози, научни работници, представители на институции, отговарящи за опазването на културното наследство, архитекти с интерес към културното наследство и др. В рамките на три дни участниците се запознаха с културното наследство на Източните Родопи и дискутираха възможностите за опазване и популяризиране на културното наследство. Те посетиха Перперикон и други археологически обекти в Община Кърджали.
• Презентации на археологическия комплекс в 4 учебни заведения в област Кърджали, в които се обучават деца и младежи от ромски произход. На презентациите присъстваха както ученици, така и родители, които имаха възможност да научат повече за археологическия комплекс .
• „Ден на Перперикон”, който беше проведен на 25 ноември 2016 г. в Регионалния исторически музей–Кърджали. В деня на отворените врати жителите и гостите на община Кърджали имаха възможност да се запознаят с историята и археологическите открития на Перперикон.
Като част от дейностите по проекта, свързани с информиране на обществеността е създаден сайт на проекта www.perperikon.net и са подготвени 2000 броя дипляни, представящи проекта и финансиращата програма, както и 4000 броя брошури, представящи резултатите от него, от които 2000 на български език и 2000 на английски език.Още снимки
 Прочитания: 1433 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign