Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проектът “Туристически център Перперикон“

 04 Февруари 2004

Стартира първият етап на проекта “Туристически център Перперикон“,който е на стойност 1,196 млн. евро и ще се реализира на 5 етапа.Засега програма ФАР-ТГС-ИНТЕРРЕГ - 3 е отпуснала средства за първата фаза.Финансирането е в размер на 134 хиляди евро.Готви се тръжна процедура,чиято основна цел е изработването на планове за археологическо заснемане на обекта и разположението на туристическия център,за геодезическо и фотометрично заснемане на археологическия обект.Ще се изготвят и планове за защита на скалните блокове,консервация и реставрация на тракийския дворец ,Акропола и базиликата в местността “Клисе башъ“ край с.Чифлик.Предвижда се и изпълнение на хоризонталната и вертикална планировка на зоната на културните паметници,както и проектиране и изпълнение на водоснабдителната и канализационна инфраструктура на посетителския център.
След приключване на предпроектните проучвания,предвидени по първия етап ще се премине към реализирането на дейностите по следващите фази,които включват работа по защита на скалните образувания,реставрация и консервация на Перперикон,изграждане на туристическия комплекс и посетителския център,обзавеждане на центъра.Проектът ще финализира през ноември 2006 г.Той включва и обучение по европейските практики за управление на културно-исторически обекти,изготвяне на рекламна стратегия за популяризиране на античния паметник ,обучение и избор на персонал за туристическия и посетителски център.
Община Кърджали ще направи възможното, за да осигури средства за изграждане на път до подножието на свещения град на траките Перперикон.Възложено е изготвяне на оценка на земеделските земи,подлежащи на отчуждаване при строителството на пътя.Оценките ще бъдат готови до края на месеца.Пътят преминава през землищата на селата Мургово и Горна крепост.В района на Мургово се засягат 21 имота с обща площ 11,080 дка.От тях 14 са частна собственост,7 общинска.Попадащите в трасето на пътя имоти са с площ от 14 квадратни метра до 1,4 декара.Засегнатите имоти в землището на Горна крепост са 17 с обща площ 15,872 дка,от които 6 са частна собственост,2 са държавен поземлен фонд,9 са на кметство Горна крепост.Частните имоти,чието отчуждаване предстои са с обща площ 3,826 дка като засягащата се част е от 0,230 дка до 0,970 дка.
След като станат готови оценките,ще започне процедурата по отчуждаване като на собствениците на частните имоти ще се направят предложения за цените .


“Връзки с обществеността“
Фикрие Салифова


 Прочитания: 2753 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign