Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На обща среща заинтересованите страни дискутираха добива на бентонит край Пропаст

 05 Февруари 2007

“Проблемът с добива на бентонитови глини в района на кърджалийското село Пропаст става все по- сериозен. Ще търсим цялостно решение. През следващите два месеца ще бъде напровено пълно инженеро-геоложко проучване, за да се предприемат конкретни действия по сключения концесионен договор.”, каза в Кърджали Христо Казанджиев директор на Дирекция “Подземни богатства” в Министерство на икономиката и енергетиката. По инициатива на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис в дискусията днес участваха всички заинтересовани страни, имащи отношение към започналите свлачищни процеси в близост до кариерата. На обсъждането присъстваха кметът на село Сипей, жители от село Пропаст, представители на МОСВ, изпълнителният директор на “Ес Енд Би -Индъстриал минералс”/бившата “Бентонит”/Атанасиус Кефалас, прокуристът във фирмата и заместник - областният управител Сабахатин Риза.
В началото на срещата бяха припомнени факти за добива на бентонит в района и предишни проучвания от геолози-специалисти. Общинското ръководство запозна присъстващите с хронологията на направеното до момента - проведените срещи в отделните ведомства, разговори с народни представители от района и предприети неотложни мерки за осигуряване жилища на най- пострадалите.
Като един от най-важните въпроси, които трябва да получи отговор в близко време, кметът определи кой и по какъв начин ще обещети засегнатите собственици – концесионера или държавата.
Ние настояваме за пълна прозрачност при решаването на проблема, желанието ни е да се преразгледа концесионния договор, хората искат да останат да живеят в Пропаст, а тези, чиито имоти вече са безвъзвратно засегнати да бъдат обезщетени, обобщи исканията на жителите кметът на с.Сипей Ердинч Мюмюн. По време на диалога се включи и изпълнителният директор на ”Ес Енд Би Индъстриал минералс” Атанасиус Кефалас. Той подчерта готовността и задължението на фирмата да разговаря със собствениците след доклада на специалистите, който трябва да бъде готов до 2 месеца. След края на срещата, продължила повече от 2 часа кметът инж. Хасан Азис заедно с представители на министерствата на икономиката, на околната среда и водите и фирмата-концесионер посетиха на място село Пропаст и се запознаха с пораженията, предизвикани от работата на бентонитовата кариера.

Още снимки
 Прочитания: 2373 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign