МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
22 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[04 Май 2017]

Нови социални услуги планира да разкрие община Кърджали


Общо 24 нови услуги са заложени в стратегията за развитие на социалните услуги на община Кърджали за периода 2016-2020г. Пет от тях се предвижда да бъдат разкрити до края на 2019г., като през 2017г. общината ще кандидатства с проект за три. В проекта ще бъде включен и ремонт на съществуващата социална услуга Дневен център за деца с увреждания. Те ще се финансират от ОП „Региони растеж”, по която програма се очаква да бъде обявена процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5о „Регионална социална инфраструктура”.
Новите социални услуги са: Център за обществена подкрепа, нов Дневен център за деца с увреждания и Наблюдавано жилище. Четвъртата социална услуга, Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи ще се изгради по Компонент 2 от същата процедура и за нея ще кандидатства Министерството на здравеопазването. За петата социална услуга – социални жилища на нуждаещи се уязвими лица, общината вече е кандидатствала с проект и по нея се предвижда да бъдат обособени 69 жилища.
По останалите 19 социални услуги, включени в стратегията за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020т., общинската администрация има готовност да кандидатства, при отваряне на подходяща за финансиране схема. Сред тях са създаване на „Кризисен център”, на „Център за временно настаняване”, „Преходно жилище”, обясни Васка Григорова.
Към днешна дата в община Кърджали се предоставят 11 социални услуги, като най-старата от тях е „Домашен социален патронаж”.

Новината е посетена: 433 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка