МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
22 Октомври 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[14 Юни 2017]

ОбяваСъс стартиралия иновативен проект в Община Кърджали „Активно включване за по-добър живот” BG05M9OP001-2.005-0135 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от европейски съюз чрез европейски социален фонд, приоритетни оси №1 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и №2 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, екипа по проекта ще проведе срещи с лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства и с хора с увреждания. Целта на дейността е предоставяне на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване на участието на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството и преодоляване на социалното им изключване и бедност. Предвижда се да се проведат срещи с родителите на децата посещаващи Дневен център за деца с увреждания, членове на семейството на потребителите на Дневен център за възрастни с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични проблеми и Център за социална рехабилитация на лица със зрителни увреждания, както и с лица полагащи грижа за зависими членове на семейството и регистрирани в „Бюро по труда” –Кърджали лица с увреждания. Провеждането на тези срещи е първа стъпка за информиране, за дейностите, които ще се реализират по настоящия проект и предвиденото провеждане на професионално обучение и осигуряване на заетост, за период до 6 месеца. При провеждането на срещите, целта е да се определи съществуват ли обективни - преодолими или непреодолими пречки пред лицата да си намерят и да започнат работа. Предвидено е провеждане на професионално обучение за професионална квалификация по следните професии: „Помощник в строителството”, „Работник в озеленяването”, „Готвач” и осигуряване на заетост за 6 месеца. При провеждането на срещите ще се извърши анкетиране на родителите на децата и лицата посещаващи Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Надежда” и потребителите на услугата в изпълнение на Дейност 2 „Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства” – Компонент 2 и Дейност 10 „Подкрепа за намиране на работа и подобряване на достъпа до заетост на хора с увреждания” – Компонент 2.

Място на провеждане на срещите, датите и часовете са както следва:

Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Надежда” на 15.06.2017 г. от 9:00часа.
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова” на 19.06.2017 г.от 10:30 часа.
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми „Орфей” на 20.06.2017 г. от 10:00 часа.
Защитено жилище за младежи с увреждания на 21.06.2017 г. от 16:30 часа.
Регионална организация на Съюза на инвалидите в България на 23.06.2017 г. от 13:30 часа.Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фондНовината е посетена: 617 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка