Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали събра близо 72 % от данъците и таксите си за 2017 година

 10 Юли 2017

Община Кърджали отчита много добро изпълнение на плана към края на юни. „Събраните до 30 юни суми от имуществени и други данъци и общински такси са повече от половината от заложеното в годишния бюджет. В края на юни в хазната са влезли 7 888 289 лв. или близо 72 на сто от плановото задание за т. г.”, съобщи заместник-кметът на община Кърджали Тунджай Шюкрю. Той уточни, че общо плановото задание за 2017 г. е 10 930 000 лв. или с 815 000 лв. повече в сравнение с предходната 2016-а.
Данните сочат, че постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за изминалите шест месеца на 2017 г. са в размер на 1 690 091 лв. или 80% от плановото задание, а при данък МПС сумата е 1 431 301 лв. или 84%. При патентния данък също има изпълнение на плана над 50 на сто, а постъпленията по него са в размер на 93 351 лв.
Справката на Дирекция „Местни приходи” сочи, че от такса битови отпадъци към края на юни вече са внесени 3 792 350 лв. или 72%, при положение, че кампанията стартира през април. Добра събираемост има и при данък придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин. Вече са реализирани 747 019 лв. или 50 % от заложеното по план. От началото на годината до 30 юни постъпленията в общинската хазна от таксиметров данък са 100% от заложените средства, а при туристическия данък са 31 на сто или 11 619 лв.
Все повече жители на малките населени места се възползват и от системата АКСТЪР, която позволява плащането на местни данъци и такси в деветте бюджетни кметства на общината. Най-активни са в кметство Опълченско, където са извършени 188 бр. плащания, а внесената сума е 8 725 лв., следвани от кметство Широко поле - 184бр. плащания, и в кметство Стремци - 103 плащания.


 Прочитания: 1675 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign