Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявиха обществената поръчка за Синя зона

 11 Юли 2017

Община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране на почасово платено паркиране /Синя зона/ в централната градска част на Кърджали. Поръчката обхваща изработването на инвестиционен проект на фаза „идеен проект” и „работен проект” , както и упражняване на авторски надзор при изпълнението й. Срокът за подаване на офертите е 17,00 часа на 17.07.2017 г. Те ще бъдат отворени в 10,00 часа на следващия ден - 18 юли, ако бъдат получени най-малко три оферти. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти, ако получените са по – малко.
Стойността на обществената поръчка е в размер на 30 000лв. без ДДС. Предвижда се да бъде избран един изпълнител, поради нецелесъобразност обществената поръчка да бъде разделена на обособени позиции.
Ще припомним, че с Решение №181 от 14.07.2016 г. на Общинския съвет Кърджали бе изменена и допълнена Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали с основен акцент въвеждане на Синя зона изключително в идеалния център на областния град. Тя включва 31 улици и е заключена на територията между ул. „Булаир”, ул. „Републиканска”, ул. Дж. Вашингтон”, ул.”Македония”, ул. „Климент Охридски”, ул. „Беласица”, бул. „България”, бул „Тракия” и ул. „Сан Стефано”. Прогнозно определените парко места в зоната са 600.
Изпълнителят на обществената поръчка трябва да включи в проектите подробни обяснителни записки, количествено- стойностни сметки и необходимите чертежи и детайли свързани с хоризонталната и вертикална маркировка, както и справка на местата по улиците в обхвата на синята зона, предназначена за успоредно, напречно и косо платено паркиране и паркиране на лица с увреждания.


 Прочитания: 1823 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign