Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 17 Юли 2017

На 18.06.2017 г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на шестото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
В предаването ще бъдат представени подробности за осигурените по ОП „Региони в растеж” 58 милиона лева за изграждане на 151 социални центъра за грижи за децата в страната, за стартиралия прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, както и информация за стартиращи мерки по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.
Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 1845 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign