МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
21 Октомври 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[21 Юли 2017]

Приключи проект „Моят свят е Твоят свят” в ДГ "Чайка"


[Още снимки]

Заключителна пресконференция по Проект „Моят свят е Твоят свят”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства се проведе на 10 юли 2017 г. в Детска градина „Чайка” . Пред присъстващите, постигнатите резултатите от реализираните дейности по проекта бяха отчетени от ръководителя на проекта и директор на детското заведение Фатме Мустафа.
Проектът „Моят свят е Твоят свят” бе насочен към работа с 210 деца и техните родители от детска градина „Чайка” гр. Кърджали, които в рамките на 10 месеца бяха ангажирани с дейности, включващи работа в три творчески ателиета и съвместни мероприятия с родители и учители, с цел тяхното привличане към образователния процес и тяхната пълноценна социализация, посочи ръководителя на проекта. По думите й дейностите в проекта са имали за цел да изведат децата от малцинствените групи от затворената общност, в която живеят и да бъдат подкрепяни за тяхната успешна интеграция в училище. Благодарение на проекта са били създадени условия за равен достъп до образование на децата, независимо от техния произход и социален статус.
В заключение, г-жа Мустафа зяви, че ДГ „Чайка” – гр. Кърджали ще продължи прилагането на придобития опит под различни форми със собствени средства, както и ще търси външно финансиране от други източници и програми на Европейския съюз. Също така тя изрази своята благодарност на целия екип на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за оказаното сътрудничеството, за съдействието при реализирането на проекта, за отзивчивостта на служителите при поставяне на въпроси и експедитивността при разрешаване на възникнали въпроси и проблеми.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.


Новината е посетена: 977 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка