Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключи проект „Моят свят е Твоят свят” в ДГ "Чайка"

 21 Юли 2017

Заключителна пресконференция по Проект „Моят свят е Твоят свят”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства се проведе на 10 юли 2017 г. в Детска градина „Чайка” . Пред присъстващите, постигнатите резултатите от реализираните дейности по проекта бяха отчетени от ръководителя на проекта и директор на детското заведение Фатме Мустафа.
Проектът „Моят свят е Твоят свят” бе насочен към работа с 210 деца и техните родители от детска градина „Чайка” гр. Кърджали, които в рамките на 10 месеца бяха ангажирани с дейности, включващи работа в три творчески ателиета и съвместни мероприятия с родители и учители, с цел тяхното привличане към образователния процес и тяхната пълноценна социализация, посочи ръководителя на проекта. По думите й дейностите в проекта са имали за цел да изведат децата от малцинствените групи от затворената общност, в която живеят и да бъдат подкрепяни за тяхната успешна интеграция в училище. Благодарение на проекта са били създадени условия за равен достъп до образование на децата, независимо от техния произход и социален статус.
В заключение, г-жа Мустафа зяви, че ДГ „Чайка” – гр. Кърджали ще продължи прилагането на придобития опит под различни форми със собствени средства, както и ще търси външно финансиране от други източници и програми на Европейския съюз. Също така тя изрази своята благодарност на целия екип на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за оказаното сътрудничеството, за съдействието при реализирането на проекта, за отзивчивостта на служителите при поставяне на въпроси и експедитивността при разрешаване на възникнали въпроси и проблеми.


„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.


Още снимки
 Прочитания: 2225 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign