МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
21 Октомври 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[24 Юли 2017]

ПОКАНАПроект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001-0114-C01,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

П О К А Н А


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в пресконференция по проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001-0114-C01, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Пресконференцията ще се проведе на 26.07.2017г. от 10:00 часа в сградата на БИЗНЕС ИНКУБАТОР , намиращ се на адрес: гр. Кърджали, ул."Отец Паисий", голяма зала.
На пресконференцията ще бъдат представени целите, целевите групи и предвидените дейности по проекта.


С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали

www.eufunds.bg
Проект "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието", Договор № BG05M2ОP001-3.001-0114, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Новината е посетена: 969 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка