Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Междуведомствената комисия заседава днес за хвостохранилището край Кърджали

 13 Февруари 2007

Днес Междуведомствената комисия, сформирана по инициатива на областния управител инж. Ангел Коджаманов, проведе заседание. Тя бе сформирана в края на януари след като бе установено няколкодневно запрашяване на крайградските села около хвостохранилището, което се експлоатира от фирма “Горубсо-Кърджали” АД. В комисията бяха включени експрети от областна и общинска администрации, Дирекция “Гражданска защита”, Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите - Хасково, на РИОКОЗ Кърджали и др. Обсъжданите теми бяха свързани и с набелязване на конкретни предложения и мерки с цел предовратяване запрашаването на населените места. В днешната работа на комисията участва и управителят на “Горубсо” АД инж. Живка Ковачева. Членове на комисията поискаха предприятието да предостави анализ на състава на хвоста , за да може да се квалифицира дали той е опасен или не за здравето на хората и да се види какво е неговото съдържание. Бе поискано и да бъдат представени подробно описани инвестициите, които фирмата прави по отношение опазването на околната среда. Стана ясно, че собствени замервания на въздуха се прави периодично от предприятието, а РИОСВ - Хасково извършва мониторинг на всеки 6 месеца. Инж. Ковачева припомни, че по време на зимния период оросителите се демонтират поради опасност от замръзване и отново се полагат в началото на месец март. Г-жа Ковачева каза, че предприятието има готовност системата да бъде монтирана във всеки един момент, но все още съществува опасност температурите да паднат под нулата и затова не се предприема монтажа на оросителите. На срещата стана ясно още, че предприятието има готовност в близките дни да сключи договор с Хидрометеорологичната станция към БАН в Кърджали, чрез която вече ежедневно ще подава информация за температурните граници, влажността на въздуха и други важни компотенти като силата и посоката на вятъра. Представителите на община Кърджали - Ася Добруджалиева и Митко Синабов поискаха допълнителна информация относно експлоатация на хвостохранилището и намеренията на фирмата за рекултивация. Те настояха да бъде предоставен и плана на предприятието с набелязаните мерки за спазване на екостандартите.
Днешното заседание на Междуведомствената комисия се ръководеше лично от областния управител инж. Ангел Коджаманов. В края участниците се обединиха около следните решения:
-цялата набрана до момента документация по проблема да бъде предоставена на МОСВ и МИЕ искане за извършване на комплексна проверка на дейността на “Горубсо-Кърджали” АД относно опазването на околната среда. До 15 февруари информацията да бъде актуализирана като справката се подаде от фирмата;
- осигуряване на моблина станция за измерване съдържанието на прах в атмосферния въздух в района на селата Вишеград и Островица;
-по-прецизно отношение от заинтересованите държавни институции към внесеното искане на фирмата за издаване на разрешително за експлоатация на действащо предприятие с “висок рисков потенциал” по Закона за опазване на околната среда.


 Прочитания: 2235 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign