Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Награждават участниците в ученическия конкурс "Нашата река Арда - източник на живот"

 14 Февруари 2007

На 16 февруари от 11 часа в общинска администрация ще бъдат наградени участниците в Конкурса за ученическо съчинение, рисунка или фотография на тема “Нашата река Арда – източник на живот”.Проявата се организира в рамките на европейски проект осъществяващ Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда в България по европейската програма ФАР. На срещата, наградените ученици ще получат информация за състоянието на качеството на водите на река Арда и ще научат как биха могли да се включат в инициативи за неговото опазване. Ще припомня, че за участие в Конкурса, посветен на 24 септември – Денят на река Арда, бяха поканени всички ученици от училищата в басейна на реката от областите Кърджали, Смолян и Хасково. Наградите са - за най-добри творби - индивидуални и групови, за класове и учебни заведения. Изложба, която в момента се намира в сградата на община Кърджали и ще бъде представена на още няколко места в района, както и в Александропулис, Гърция.Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”, изпълняван от декември 2005 до юли 2007 осигурява експертна и техническа помощ за управление качеството на водите в басейна на река Арда, в сътрудничество с Община Кърджали и се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той цели да спомогне за интегрираното управление и превенцията на замърсяването в басейна на реката, чрез установяване на бизнес партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция и осигуряване на техническа помощ при оценката на състоянието на река Арда и изготвяне на препоръки за подобряване на системите за мониторинг, основаващи се на принципите на Европейската рамкова директива за водите.


 Прочитания: 2221 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign