МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
15 Декември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[06 Октомври 2017]

Годишният план за местни данъци и такси на община Кърджали към 1 октомври е изпълнен на 93 процентаСъбираемостта на местните данъци и такси в община Кърджали върви с много добри темпове. Към 1 октомври в хазната са влезли 10 235 614 лв., съобщи заместник-кметът на община Кърджали Тунджай Шюкрю.Той уточни, че спрямо общо плановото задание за 2017 г. това е изпълнение от 93%. Към днешната дата има преизпълнение на един от заложените параметри и той касае данък „Превозни средства”. Изпълнението тук е от 113% или събрани средства в размер на 1 927 889,01 лв. По думите на Шюкрю до голяма степен преизпълнението се дължи на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според който собствениците на превозни средства погасяват средствата по реда на тяхното постъпване, а не по-тяхно желание. Така в общинската хазна, заедно със задълженията за тази година, са постъпили и тези от предишни периоди.
Зам.-кметът съобщи, че висока събираемост от 96% е отчетена и при данък недвижими, където постъпилите средства са в размер на 2 016 121,37 лв. Най-голямата събрана сума е от такса битови отпадъци и тя е 4 707 316, 23 лв., като процентът на изпълнение спрямо плана е 90 на сто.
Висок процент на събираемост има и при данъка за придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин, а постъпилите средства от него до 1 октомври са в размер на 1 273 831, 14 лв.
Към момента най-малък е делът на събраните дължими суми от туристически данък, които са в размер на 25 384,82лв. Нисък е процентът на събираемост и при патентния данък – 68 на сто. Предприети са мерки за повишаване на събираемостта и се извършват проверки, които се очаква да доведат до достигане на плануваните средства, каза зам.-кметът Тунджай Шюкрю. Той припомни, че крайният срок за плащане на патентния данък е до края на месец октомври, а за останалите, които се плащат на две вноски, до края на ноември.
Желаещите да бъдат освободени жилищните им имоти от такса „битови отпадъци” за следващата календарна година, пък могат да заявят това до края на 2017 като подадат декларация по образец.
В заключение Шюкрю изказа своята благодарност към всички добросъвестни, изрядни и изпълнителни граждани, физически и юридически лица, които в срок са си платили данъците и таксите. „Надявам се, че техният брой ще се увеличава всяка изминала година. От своя страна общинска администрация ще се стреми да подобрява услугите по администрирането и разбира се - сметосъбирането и сметоизвозването”, подчерта заместник-кметът.

Новината е посетена: 578 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка