МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
15 Декември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[09 Октомври 2017]

ПоканаПОКАНА
за Встъпителна пресконференция

по проект по Проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот , финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот

Събитието ще се проведе на 11 октомври /сряда/ 2017 г., от 11:00 ч., в Заседателната зала на Бизнес инкубатор – гр. Кърджали. По време на събитието ще имате възможност да се информирате за основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати в рамките на проекта.


Програма на събитието:

10:30 ч. – 11:00ч Регистрация на участниците

11:00 ч. – 11:10 ч. Откриване, представяне на участниците

11:10 ч. – 11:30 ч. Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по проекта

11:30 ч. – 11:45 ч. Въпроси и отговори
Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фондНовината е посетена: 442 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка