Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

23 възпитателни дела е разгледала през 2006 г. МКБППМН

 22 Февруари 2007

През изтеклата 2006 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кърджали е разгледала 23 възпитателни дела.Проебладаващите деяния са свързани с кражби на пари, на метални проводници с цел препродажба и отнемане на мобилни телефони.Има и няколко случаи на хулигански прояви.Наложените наказания в 90 на сто са-предупреждение и поставяне под надзор на обществен възпитател. Анализът на данните за изминалата година сочи, че е налице тенденция на спад на броя извършители на престъпления и противообществени прояви.
Към МКБППМН функционира Консултативен кабинет, разкрит е и горещ телефон за сигнали. С цел намаляване на детската агресия е проведено анкетиране сред учители и директори на учебни заведения,а резултатите от изследването са използвани при изработване на Общинска програма за превенция на насилие между и върху деца.С нея са запознати всички училищни директори и инспектори от Детска педагогическа стая.В рамките на Общинската програма вече стартира и пилотен проект,в който са обхванати 4 училища и една детска градина.


 Прочитания: 2312 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign