Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Хасан Азис: Образование, туризъм и осветление са приоритетите на Бюджет 2018 г.

 19 Януари 2018

Бюджет на стабилизацията с приоритети - образованието, туризма и уличното осветление, нарече проектобюджета за 2018 година кметът инж. Хасан Азис по време на продължилото повече от два часа обществено обсъждане в залата на Бизнес инкубатора.
За втора поредна година то предизвика голям интерес, а в залата дойдоха представители на общинска администрация, общински съветници, синдикални организации, държавни институции и граждани.
Годишната план-сметка бе представена от главният финансист на общината Валентин Иванов. Тя е в размер на 59 100 000 лева. Ръстът спрямо предходната година е 19%. Това се дължи на голям преходен остатък от 4,9 млн.лв. От тях целевите средства са 2 843 000 лв. Средствата ,предвидени за държавни дейности са 55%, а за общински -42%. Съфинансирането е в рамките на 3%. Капиталовата програма ще бъде на стойност 11 581 000 лева. Освен това общината е защитила 8 проекта по програми на ЕС, които ще и донесат 8 357 464 лева. Общо включените в капиталовата програма обекти са 95.
За разлика от приходната част на проектобюджет 2018 г. на община Кърджали, която мина без дебати, разходната предизвика множество въпроси, сред които тези свързани със заложени суми за увеличение на работните заплати, дофинансиране на образованието, изграждане и управление на спортни обекти и недостатъчно финансиране за ремонт на улици.
В рамките на дискусията стана ясно и че Община Кърджали ще отмени Програмата за финансово оздравяване, наложена й от министерството на финансите, заради лоши показатели.
„Искаме да имаме наша програма, за да няма рестрикции и тя ще бъде обсъдена на Председателски съвет”, съобщи Валентин Иванов.
Кметът инж. Хасан Азис посочи, че един шестте критерии на Министерството на финансите за общини с финансови планове за оздравяване вече не е актуален. „Ще затегнем финансовата дисциплина. Бюджет 2018 г. е документ за финансова стабилизация”, подчерта градоначалникът. Той допълни, че тази година общината ще покрие 6 млн. лева от просрочените си задължения, а за сравнение посочи, че през миналата година са били покрити 5,5 млн.лева. Градоначалникът не пропусне да изтъкне и фактът, че в проектобюджета са заложени и стъпки за подобряване на водоснабдяването на малки населени места в общината.
Инж. Азис подчерта и още един факт, който по думите му показва ефективността на управление на общината, на работещите в администрацията и в частност на тези, които се занимават с европроекти. По последни данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. община Кърджали е на първо място по договорирани, спрямо заложени в инвестиционната програма суми за реализиране на проекти до 2020 година. Те са в размер на 21 048 163, 26 лв. В списъка са включени 39 общини и за разлика от София , Варна и Пловдив,където недоговорираните суми са в размер на милиони, за община Кърджали недоговорираната сума е в размер на 2 стотинки.
Валентин Иванов подчерта, че до провеждането на обсъждането са постъпили и няколко конкретни предложения от граждани, които той представи.
По време на дискусията общинският съветник Радослав Милев поиска отговор на въпроса защо все още не са предприети никакви действия във връзка с заявени инвестиционни намерения на кмета на община Кърджали, заложени в програмата му за управление - изграждане на мост на река Арда при Крайно село, изграждане на пътни връзки край водното огледало и изграждане на нова детска градина и училище в кв. „Възрожденци”, ремонт на Младежкия дом и Дома на културата.
Дванадесет конкретни въпроси бяха поставени писмено от жителите на кв. „Байкал” и „Веселчане”, чрез представителят им Ангел Ангелов. Въпроси зададе и лидерът на регионалната структура на КНСБ Иванка Караколева, която потърси конкретни цифри за увеличението на работните заплати в сферата на образованието. Тя настоя и за предоставяне на бюджетни бланки на директорите на детските градини, за да се осъществява балансирано управление на подопечтните им детски заведения. Караколева попита още за процентното увеличение на заплатите и в други звена, сред които социални дейности.
Три предложения, свързани с управлението на спортните бази и съоръжения в града, недостатъчните средства за ремонт на уличната мрежа и водоснабдяването на малките населени места в общината, бяха направени и от името на Общественият съвет към Общински съвет Кърджали.

Още снимки
 Прочитания: 2097 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign