Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 19 Март 2018

С П Р А В К А

ЗА   ПОСТЪПИЛИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ,   СТАНОВИЩА   И   ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПО  ПОВОД  ПУБЛИКУВАН  ПРОЕКТ  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРАВИЛНИК  ЗА  УСТРОЙСТВОТО  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ЦЕНТЪР  ЗА     ПОДКРЕПА   НА   ЛИЧНОСТНОТО   РАЗВИТИЕ  –  ОБЩИНСКИ   ДЕТСКИ

КОМПЛЕКС  КЪРДЖАЛИ

 

По проекта за изменение и допълнение на горепосочения Правилник, при публикуването му по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, не са постъпили предложения, становища и възражения.

 

16.03.2018 год.


 Прочитания: 1328 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign