Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана №4

 26 Март 2018

П О К А Н А

№  4

 

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

 

 

С В И К В А М

 

На  02.04.2018 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния

                                                                                         

Проект!

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

          

1. Отмяна на Решение№58 по Протокол №2 от заседание на Общински съвет –Кърджали, проведено на 27.02.2018г. и приемане на ново решение за даване на съгласие за промяна статута на части от имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост ПИ №010012 от КВС-землище на с.Дъждино с площ 51кв.м,  и част  от ПИ №010004 от КВС-землище на с.Дъждино  с площ 27кв.м засегнати от трасето на обект: Път I-5 “Обходен път на гр.Кърджали“, участък от км 334+447 до км 349+422.

2. Участие в заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали” и даване на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 24.04.2018 г.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                  К Ъ Р Д Ж А Л И: ................................

                                                                                                    /Р. МУСТАФА/

 

 


 Прочитания: 1674 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign