Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 04 Април 2018

С П Р А В К А

ЗА   ПОСТЪПИЛИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ,   СТАНОВИЩА   И   ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПО  ПОВОД  ПУБЛИКУВАН  ПРОЕКТ  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  ,,ПРАВИЛНИК  ЗА  РЕДА,  НАЧИНА  И  УСЛОВИЯТА  ЗА  ОТПУСКАНЕ НА  ЕДНОКРАТНА  ПОМОЩ  НА  ЛИЦА  И  СЕМЕЙСТВА  ОТ

                                                           ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ”

 

След публикуване на  Проекта за изменение и допълнение на горепосочения Правилник по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 30-дневен срок не са постъпили предложения, становища и възражения.

 

       04.04.2018 год.                             КМЕТ  НА  ОБЩИНА

                                                                             КЪРДЖАЛИ:    ……П……..

                                                                                             / инж. ХАСАН  АЗИС /


 Прочитания: 1625 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign