Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за публично събитие

 10 Април 2018

На 15.04. 2018  година на стадион „Ботев парк“ в двора на ЕГ „Христо Ботев“ от 18:00 часа ще се проведе футболен турнир „Приятели“.  В турнира ще участват  отборите на Клуб „Футбол“ – първа група с ръководител Иван Тончев и Клуб „Футбол“ – втора група с ръководител Бирол Садула с участието на родители. Каним всички приятели на спорта да присъстват на спортния празник.

Турнирът се  осъществява по Проект BG05M2OP001-3.002-0239-C01  «ПРИЯТЕЛИ» на Сдружение „Училищно настоятелство – Христо Ботев“ – град  Кърджали,   финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


 Прочитания: 1259 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign