Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Етнографска изложба представят клуб "Етнография" по проект "Приятели на УН "Христо Ботев"

 17 Април 2018

Фоайето на Община Кърджали от днес приюти етнографска изложба, експонатите на която са събрани от участниците в клуб “Етнография” по проект “Приятели” на Училищно настоятелство  “Христо Ботев”, гр. Кърджали. В изложбата могат да бъдат видени автентични тъкани-черги, кърпи, престилки, месали, терлици  и други изработени от естествени материали. Интерес представляват показаните предмети на бита, сред който хурка и мотовилка, дарак, буталка за биене на масло, използвана  през 19/20век, дори ютия на въглища. Всеки един от показаните експонати носи своята история, защото той е предоставен на младите етнографи от техни близки или баби и дядовци, сподели  ръководителят на клубната форма Мария Митрева. Тя допълни, че самата подготовка на изложбата е предизвикала голям интерес сред участниците защото по-голяма част от предметите те не са знаели за какво служат и са виждали единствено в музеите.

Клубната форма „Етнография” на проект „Приятели” е дала възможност на учениците не само да се докоснат до бита на своите прародители, но и да научат особеностите на различните етноси. Младите етнографи вече сами са изработвали мартеници с естествени материали, така както в миналото. Не им е чужда и работата с глина по старинна технология, практикувана в клубната форма.

Изложбата се осъществява по Проект BG05M2OP001-3.002-0239-C01 «ПРИЯТЕЛИ» на Сдружение „Училищно настоятелство – Христо Ботев“ – град Кърджали, финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Етнографската изложба дело на възпитаниците на клубна форма "Етнография" по проект "Приятели" може да бъде видяна до 20 април.

Още снимки
 Прочитания: 1317 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign