Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 20 Април 2018

С П Р А В К А

ЗА   ПОСТЪПИЛИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ,   СТАНОВИЩА   И   ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПО  ПОВОД  ПУБЛИКУВАН  ПРОЕКТ  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  ,,ПРАВИЛНИК  ЗА  УДОСТОЯВАНЕ  СЪС  ЗВАНИЕТО  ,,ПОЧЕТЕН  ГРАЖДАНИН  НА  ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ”  И  ЗА  НАГРАЖДАВАНЕ  С  МОРАЛНИ  И  МАТЕРИАЛНИ  НАГРАДИ”

 

  1. След публикуване на проекта за изменение и допълнение на горепосочения Правилник, по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, не са постъпили предложения, становища и възражения.

       20.04.2018 год.                             ЗА  КМЕТ  НА  ОБЩИНА

                                                                             КЪРДЖАЛИ:    ……П……..

                                                                                             / МЮМЮН  АЛИ /


 Прочитания: 1463 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign