Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изложба на клуб "Екология" по проект "Приятели" представят във фоайето на община Кърджали

 22 Април 2018

От 23.04.2018г. до 30.04.2018 г. във фоайето на Община Кърджали    ще бъде разположена изложба, експонатите на която са изработени от участниците в клуб „Екология” по проект  „Приятели” на УН “Христо Ботев”, гр. Кърджали. Община Кърджали е партньор по проекта, а организаторите канят кърджалийци  да посетят изложбата.

Изложбата се  осъществява по ПроектBG05M2OP001-3.002-0239-C01  «ПРИЯТЕЛИ»на Сдружение „Училищнонастоятелство – ХристоБотев“ – град  Кърджали, финансиран в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ (БФП) BG05M2OP001-3.002 «Образователна интеграция на учениците от етническитемалцинства и/или търсещи или получили международназакрила» (втори срок), Оперативна програма «Наука и образование за интелигентенрастеж 2014-2020», съфинансирана от Европейскиясъюз чрез Европейскитеструктурни и инвестиционнифондове.

 

 

 


 Прочитания: 1245 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign