Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха Бюджет 2007 на община Кърджали

 15 Март 2007

Днес на редовното заседание на Общински съвет Кърджали единодушно бе приет Бюджет 2007 на община Кърджали.Неговата финансова рамка е малко над 33 милиона лева, от които 48 % държавни приходи и 52% местни. Докато през 2003 година бюджета на общината е бил в размер на 16 755 000 лева и 53% държавни приходи, то в бюджет 2007 има промяна в приходната част и сега местните приходи надвишават държавните,подчерта в изказването си кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис.Отчетен бе и ръст от близо 7 000 000 лева в сравнение с бюджета от миналата година. Бюджетът се основава на оптималното разпределение на всички ресурси и е съобразен с икономическите преоритети на общината - максмилано усвояване на Европейските фондове, социална насоченост и модерно общество. Тези три основни икономически елемента обединяват в себе си всички функции, дейности и ангажименти на община Кърджали,каза още инж.Азис.
Много важен елемент в Бюджет 2007 е жилищното строителство,благоустрояването и комуналното стопанство.Продължават усилията, насочени към осигуряване и поддържане устройството и развитието на територията. Ще продължи работата по изграждането на нови и довършването на вече започнатите водоснабдителни групи, колектори за отпадни води, пътни артерии. В бюджета прозира сериозна инвестиционна политика в рамките на над 11 000 000 лева.
Един от акцентите в новия бюджет е образованието.В него се въвежда нов модел на финансиране в системата на просветата.Той се основава на единен разходен стандарт, който обединява разходите за издръжка и обучение на един ученик и разходите за възнаграждение на персонала в рамките на една година в училищата и детските градини. С реализирането на този модел ще се подобри ефективността на управление на ресурсите в сектора, стимулирайки, оптимизацията на училищната мрежа.
По време на обсъждането на Бюджет 2007 бяха поискани допълнителни средства за ремонт на читалищната база в общината. От страна на кместкото ръководство бе поет ангажимент за тази цел да бъдат отпуснати средства.
Проектът на Бюджет 2007 бе дискутиран от общинските съветници в продължение на повече от два часа. Местните нормотворци от всички групи изказа различни становища,бяха направени и конкретни предложения.


 Прочитания: 2435 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign