Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Седма година приемната грижа се развива успешно в община Кърджали

 17 Април 2018

Община Кърджали продължава изпълнението на проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 в партньорство с Агенцията за социално подпомагане.

Сред целите на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата "Приемна грижа", както и да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Сформираният Областен екип по приемна грижа - Кърджали, който обхваща общините Кърджали, Крумовград, Ардино и Момчилград се състои от началник екип и трима социални работници. Основни задължения на екипа са предоставянето на целия пакет от дейности – подбор, оценка и обучение  на кандидатите за приемни родители, наблюдение и подкрепа на действащите приемни семейства.

Приемната грижа е семеен тип грижа, която дава възможност на приемните родители да се грижат за детето на други хора в собствения си дом за определен период от време.

За да порастат децата се нуждаят от любов, внимание и грижа. Нужно им е да повярват, че са добре дошли на света. Като в уютен дом.

Ако имате потребност да дадете семейна топлина и любов на дете в нужда, социалната услуга „приемна грижа” Ви дава тази възможност.

Допълнителна информация за социалната услуга "Приемна грижа" и как да станете приемен родител може да получите от Областния Екип по приемна грижа – Кърджали на адрес: гр. Кърджали, ул. „Миньорска” №1, етаж 3, стая 320, тел. 0361/2 27 15, e-mail: priemimekj@abv.bg. За община Крумовград, ул. Трети март” №3, етаж 3, стая 3. За община Ардино, ул. „Чинар” №4. За община Момчилград, ул. „Двадесет и шести декември” №12,етаж 3, стая 14.

 

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 


 Прочитания: 1032 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign