Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Втора партньорска проверка

 21 Март 2007

Днес в община Кърджали се проведе партньорска проверка от Съвета на Европа и НСОРБ по проекта “Добри практики за ефективно местно самоуправление”. Участваха г-н Джон Джаксън , експерт от СЕ, Мария Куманова от НСОРБ, експерти от общините Габрово и Добрич.
Община Кърджали бе включена като пилотна община в проекта през март 2006 г. и това е втора партньорска проверка. Целта й бе да се установи напредъка на Кърджали по отношение на подобряването на бизнесклимата и стимулирането на местното икономическо развитие. Направи се преглед на Плана за икономическо развитие за 2006-2007 г. и актуализацията му свързана с новите реалности след членството ни в ЕС.
НСОРБ съвместно със Съвета на Европа (СЕ) работят по програма “Добри практики на ефективно местно самоуправление” на СЕ от 2003 г.
България е първата европейска държава след Англия, в която се прилага подобна програма. Конкретната идея е всяка община да получи възможност да оцени къде се намира спрямо най-добрите общински практики на базата на предварително формулирани 10 компетенции на дейност на общината. В последствие като се използват резултатите от проверките оценяваната община разработва собствена програма за подобряване на работата в съответното направление.
 Прочитания: 2120 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign