Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

22 март - Световен ден на водата

 22 Март 2007

22 март се отбелязва като Световен ден на водата всяка година по решение на Конференцията на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, Бразилия (1992 г.). Денят е обявен с резолюция на Общото събрание на ООН през 1993 г. Всяка година различна агенция на ООН координира събитията по случай Деня на водата и всяка година различна тема отразява многообразието на водата като символ. Финансираният от Програма ФАР на Европейския съюз проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда” и община Кърджали, организират две събития, посветени на Световния ден на водата: изложба на наградени ученически творби в състезанието “Нашата река Арда – източник на живот” за всички ученици от училищата в басейна на реката – области Кърджали, Смолян и Хасково. Изложбата ще бъде представена в сградата на областната администрация в град Смолян и трета среща на заинтересованите страни от басейна на р. Арда, която ще се проведе на 29 и 30 март 2007 г. в Кърджали. Основни цели на срещата са: представяне на екологичния статус на басейна на река Арда, усилване капацитета на организацията на местните заинтересовани страни и идентифициране на бъдещи проекти за интегрирано управление на водите в басейна на река Арда. Проектът работи в помощ на по-доброто управление на водите в басейна на река Арда и предпазването му от замърсяване. Създава се партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция. Осигурява се експертна и финансова помощ за оценка на състоянието на река Арда. Въз основа на резултатите от нея ще бъдат направени препоръки за подобряване на системите за наблюдение и оценка (мониторинг). Новата програма за мониторинг ще се основава на принципите на европейската Рамкова директива за водите /РДВ/.
Тази директива е водеща за България и така, както и всички други страни в Европа, ние сме задължени да отговорим на нейните изисквания в определени срокове. Директивата за водата разширява обхвата на защитата на всички водни ресурси. Тя поставя ясни цели - “доброто състояние” на всички европейски води до 2015 и осигуряване на устойчивото ползване на вода в Европа .
Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”, работи за осъществяване на изискването на Рамковата директива - всички партньори в басейна на река Арда да управляват водите си в тясно сътрудничество. Това гарантира, че те ще включат в своите планове за управление на речните басейни мерки, които осигуряват амбициозните цели на Директивата да бъдат осъществени в определените срокове. Така както всички ние използваме водата всеки ден, всички ще се включим и в опазването й. Прочитания: 2476 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign