Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 21 Май 2018

С П Р А В К А

ЗА   ПОСТЪПИЛИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ,   СТАНОВИЩА   И   ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПО  ПОВОД  ПУБЛИКУВАН  ПРОЕКТ  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  И  ДОПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРАВИЛНИКА  ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА  И  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ,  НЕГОВИТЕ  КОМИСИИ  И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ  С  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗА  МАНДАТ  2015 – 2019 ГОД. 

 

  1. След публикуване на проекта за изменение и допълнение на горепосочения Правилник, по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове,  не са постъпили предложения, становища и възражения.

 

  21.05.2018 год.                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ             
СЪВЕТ - КЪРДЖАЛИ:  ………П………
/ РАИФ МУСТАФА /


 Прочитания: 378 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти