Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Поредна среща по проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”.

 29 Март 2007

Днес в конферентната зала на хотел “Кърджали “ започна третата среща на заинтересованите страни от басейна на река Арда, организирана от Община Кърджали и финансирания от Програма ФАР на ЕС Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”.
Форумът откри главният секретар на община Кърджали Сезгин Бекир, в него участват още зам.-областният управител Сабахатин Риза, ръководителят на проекта Патрик Рейнолдс, заместникът му за България Светослав Чешмеджиев и Йоанис Хронис-експерт от Гърция и преподавател в Солунския университет “Аристотел”.
Мотото на проявата е “Интегрирано управление на водите и участие на заинтересованите страни”.
Срещата е двудневна и в работата и се включиха представители на общински администрации от трите области - Кърджали, Смолян и Хасково, държавни и неправителствени институции, имащи отношение към мониторинга и управлението на водите и опазването на околната среда - Басейнова дирекция, РИОСВ, РУГ, Агенция по рибарство и аквакултури, ВиК дружества и други.
Участниците бяха запознати с Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и създаване на административните структури при нейното прилагане .
Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда” стартира в края на 2005 година. Той е с продължителност 18 месаца. До момента са проведени няколко срещи и обучителни семинари. В средата на юли 2006 година в Кърджали бе доставено и специализирано оборудване за работа по него- високопроходим автомобил, лодка и мулти- параметричен анализатор. До края на проекта остават няколко месеца. В тази връзка през февруари 2007 бе учредено Сдружение с нестопанска цел “Арда”, чийто председател е кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис.
Целта на Сдружението е да работи с всички заинтересовани страни от басейна на река Арда, които са над 100 - 18 общини, три областни управи, местни представители на държавните администрации, имащи отношение към водите, бизнес сектора и неправителствени организации.
Сдружението е регистрирано, а неговите бъдещи задачи, свързани с финансирането и разработване на проекти по опазването, контрола и мониторинга на водите ще бъдат акцент в работата на продължаващата и утре среща в Кърджали.

Още снимки
 Прочитания: 2797 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign