Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 13 Юни 2018

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ НАБИРА  кандидати  за  съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали,  за мандат 2019 – 2022 г.

Необходими документи за кандидатстване:

1.   подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие /по образец/.

 Изисквания към кандидатите:

  • Да са на възраст от 21 до 68 години;
  • Да  имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
  • Да имат завършено най-малко средно образование;
  • Да  не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  • Да  не страдат от психически заболявания.
  • Да не са съдебни заседатели в друг съд;
  • Да не са общински съветници от съдебния район;
  • Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  • Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са  избрани.

Място и срок за подаване на документи:

Адрес: Община  Кърджали, бул.”България”№ 41

Общински съвет – Кърджали, ет. 3, стая № 305 - До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели  за   Окръжен съд – Кърджали,  за мандат 2019 – 2022 г.

 

Краен срок за подаване на документи:  10.07.2018 г.

Подаването на документите се извършва лично. 

        Събеседването с кандидатите ще се проведе на  13.07.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация – Кърджали, ет.3, стая № 305, по реда на обявеното класиране на кандидатите.  

Телефон за информация: 0361/ 67 – 401, 402, 403

 

 

 

 


 Прочитания: 1316 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign