Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Концерт „Хармония в общуването, равноправие в образованието”

 14 Юни 2018

В рамките на проект „ХОРО“ на 07 юни  в ТМЦ- Кърджали, се проведе поредното обществено значимо събитие - концерт под наслов „Хармония в общуването, Равноправие в Образованието“. В концерта участваха децата, включени в Студио „Танцуващи ноти”,  от детските градини „Баба Тонка“, Ян Бибиян“, „Детелина“ и „Щастие“- партньори по проекта.

    Пищното музикално събитие бе завършек и резултат от допълнителните занимания с децата, в продължение на 15 месеца. Музикалния спектакъл включваше оригинални като хореография и разнообразни като жанр танци, изпълнени от талантливите деца, под ръководството на музикалните ръководители. Концертът беше наситен и с много звучни детски песни за доброто, приятелството, надеждата и любовта към България.

               За магията на концерта допринесоха красивите костюми на малките изпълнители, художественото осветление, визуални ефекти и декорация на сцената.

               Препълнената зала, с хора от различни етноси, възторжено аплодираше музикално- артистичните изпълнения на децата. Музиката като универсален език обедини всички присъстващи.

               Приветствие към участниците, екипите от партниращите детски градини, родителите и гостите поднесе ръководителя на проекта и зам.-кметът  на Община Кърджали Веселина Тихомирова.

               Проект  "ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието", Договор № ДОЗ – 374 от 15.11.2016 г., рег. № BG05M2OP001-3.001-0114-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Още снимки
 Прочитания: 1092 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign