Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 19 Юни 2018

Днес 19.06.2018 г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние”повторението на единадесетото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България. В него ще бъдат представени подробности за отворената за прием на проектни предложения подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони/ПРСР/ 2014-2020г.
      Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 891 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign