Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 25 Юни 2018

С П Р А В К А

За постъпили предложения, становища и възражения по повод публикуван ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

  1. След  публикуване  на  Проекта  на  горепосочения  ПРАВИЛНИК

по реда на чл.26, ал.3, 4 и 5 от Закона за нормативните актове в посочения 30-дневен срок, считано от 17.05.2018 год. е постъпило предложение от г-н Радослав Милев - общински съветник, с Вх. №227/20.06.2018 год., относно допълване на чл.109 на Проекта за Правилника със следния текст:

          Питането на общинския съветник се отправя по един от следните начини:

          т.1. Изготвя се в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се завежда в деловодството на Общинския съвет;

          или

          т.2.  Чрез изпращане по имейл на електронния адрес на

Общински съвет – Кърджали: obstinski_savet_kj@mail.bg от личната електронна поща на съветника, отправящ питането.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ:……П………

/ РАИФ  МУСТАФА /


 Прочитания: 975 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign