Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 02 Юли 2018

02.07.2018 г.

Съобщение

Община Кърджали уведомява заинтересованите институции, организации и граждани, че съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие на интернет страницата на общината www.kardjali.bg, в раздел „Общински съвет”, рубрика „Проекти на нормативни документи”   са публикувани:

  • Окончателен доклад от извършената последваща оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2013 г.;
  • Окончателен доклад от извършената междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 г.

Докладите от извършените оценки на плановете за развитие на общината са публикувани и на портала за обществени консултации на Министерски съвет - www.strategy.bg.

До 24.07.2018 г. заинтересованите лица могат да изпращат своите коментари и предложения във връзка с резултатите от извършените последваща оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2007-2013 г. и междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 г., до Надежда Цветкова, началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”,  на  e-mail: ip_kj@mail.bg или да ги депозират в Център за услуги и информация на граждани на Община Кърджали на адрес  гр. Кърджали, бул. “България” № 41.

 

 

 


 Прочитания: 1148 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign