Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СПРАВКА

 26 Юли 2018

С П Р А В КА

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

          Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 25.06.2018 г. за срок от 30 дни, бе публикуван Проект на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали на интернет страницата на Община Кърджали и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

            В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно предложения проект на обявения адрес гр. Кърджали, бул. „България” № 41 или на електронния адрес на общината municipality@kardjali.bg.

                                                                                   

КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: ______ П_________
(инж. ХАСАН АЗИС)


 Прочитания: 1312 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign