Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СПРАВКА

 25 Юли 2018

С П Р А В К А

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

          Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 02.07.2018 г. за срок от 20 дни, бе публикуван Проект за Правилник за дейността на Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” на интернет страницата на Община Кърджали и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

            В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно предложения проект на обявения адрес гр. Кърджали, бул. „България” № 41 или на електронния адрес на общината municipality@kardjali.bg.

                                                                                    

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И: ______ П_________

(инж. ХАСАН АЗИС)


 Прочитания: 1514 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign