Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Увеличаване броя на лицата получаващи топъл обяд по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали"

 13 Август 2018

Община Кърджали подписа Допълнително споразумение  към Договор BG05FMOP001-3.002-0147-С02 „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”, на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г., за увеличаване броя на лицата получаващи топъл обяд.  От 13.08.2018 г. капацитетът на социалната услуга „Обществена трапезария“, се увеличава от 120 на 600.

             Потребителите, които ще ползват услугата, са одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали и ще получават ежедневно супа, основно ястие и хляб.

            Основна целева  група за предоставяне на топъл обяд са:

            - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

            - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“-Кърджали;

            -Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си; 

            - Скитащи и бездомни деца и лица;

            - Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

            Желаещите да ползват обществената трапезария, които отговарят на условията могат да подават заявление по образец в Община Кърджали – в Домашен социален патронаж –Кърджали.

            Заявления ще се приемат през целия период на изпълнение на  проекта, който е до края на 2019 г. След запълване на капацитета от 600 места резервите ще бъдат включвани при освободена бройка.


 Прочитания: 1924 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign