Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 03 Септември 2018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

П  О К А Н А

  за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и средствата от Европейския съюз за 2017 г. на Община Кърджали

           На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кърджали, Председателят на Общински съвет – Кърджали г-н Раиф Мустафа кани жителите на общината, представителите на бизнеса и НПО на 13 септември 2018 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на Бизнесинкубатора за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Община Кърджали.

            Материалите са публикувани на интернет страницата на общината – www.kardjali.bg

Писмени становища и въпроси могат да бъдат подадени на адрес: Община  Кърджали, бул.”България” №41, до Председателя на Общински съвет – Кърджали.

За повече информация: на тел. 0361/ 67 - 401, 67- 402.

 

 

 

 

 

 

 

 

    


 Прочитания: 1052 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign