Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали прехвърля на държавата 22 микроязовира – публична общинска собственост

 20 Септември 2018

Община Кърджали ще внесе в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на 22 микроязовира, които от публична общинска да станат публична държавна собственост. Това решиха общинските съветници на своето поредно заседание.

Микроязовирите се намират в землищата на селата Бели пласт, Божак, Крушевска, Чеганци, Висока поляна, Жинзифово, Зимзелен, Сипей, Калоянци, Конево, Кърджали, Кьосево, Миладиново, Рудина, Мъдрец, Охлювец, Рани лист, Соколяне, Ястреб и Черешица. Всичките са публична общинска собствено.

Общата площ на водоемите е 360 хил. кв.м. С най-голяма са водоемите в землищата на Висока поляна - 67 584 кв. м, Жинзифово - 41 655 кв. м, Кърджали – 32 580 кв. м, Охлювец - 25 453 кв. м, Ястреб - 20 904 кв. метра и Чеганци - 20 053 кв. м.

Сред водоемите попадат и три от петте потенциално опасни язовири – тези във селата Висока Поляна, Соколяне и Ястреб.

По време на сесията стана ясно, че в момента на територията на Община Кърджали са регистрирани и отговарящи на изискванията за прехвърляне на държавата около 300 язовира.

Създадено е държавно предприятие, което ще стопанисва язовирите държавна собственост и ще възлага и извършва ремонти на язовирите, прехвърлени й от общините. Срокът, който бе даден за това е 7 октомври.


 Прочитания: 2243 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign