Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 27 Септември 2018

ПОКАНА

за  официално откриване на Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги

      по Проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

          Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на  официално откриване на Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги,  по проект  BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот

           

          Събитието ще се проведе на 01 октомври /понеделник/ 2018 г., от 10:30 ч., в  Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги  с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 74 – административна сграда /бивш ОНС/, етаж 3,  стаи №352 и 353

 

 

Програма на събитието:

 

10:00 ч. – 10:30ч        Регистрация на участниците

 

10:30 ч. – 11:00 ч.     Официално откриване на Центъра

 

11:00 ч. – 11:30 ч.     Въпроси и отговори

 

 Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

           


 Прочитания: 1291 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign