Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за дни на отворените врати

 28 Септември 2018

 

ПОКАНА

за Дни на отворените врати

 

      по Проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

        Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на Дни на отворените врати по проект  BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот"

           

            Събитието ще се проведе на  2-ри и 3-ти октомври /вторник и сряда/ 2018 г., от 13:00 ч., в  Зала №16 на Дирекция „Бюро по труда“ с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 74.

По време на събитието ще имате възможност да се запознаете с услугите, които се предоставят в Центъра – социални, здравни, рехабилитационни, психологическа подкрепа и социално включване.

 

 

Програма на събитието:

 

13:00 ч. – 13:30ч        Регистрация на участниците

 

13:30 ч. – 14:30 ч.     Представяне на екипа и услугите, които се предоставят в Център за                                социални и интегрирани услуги

 

14:30 ч. – 15:00 ч.     Въпроси и отговори

 

 

 Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

 

                       

 

 

           


 Прочитания: 949 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign