Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Секретарят на общината Сезгин Бекир защити докторска дисертация по психология

 17 Януари 2019

Днес секретарят на Община Кърджали Сезгин Бекир защити докторска дисертация на тема „Его състояние и житейски позиции в професионалната реализация на личността”. Защитата се състоя в сградата на Института по математика и информатика в София. Там той представи автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление „Психология”, с научна специалност „Обща психология /Психология на личността/”

Научен ръководител при изработката на дисертацията е доц. д-р Ергюл Таир Реджеб,  рецензенти  - проф. д-р Румяна Божинова и проф. д. пс. н. Снежана Илиева.

След успешно представената тема  единодушно комисия от Българска академия на науките /Институт за изследване на населението и човека”, департамент „Психология”/ гласува да му бъде присъдено научното звание „доктор”.

На публичната защита присъстваха кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и заместниците му Мюмюн Али и Тунджай Шюкрю.

Още снимки
 Прочитания: 2112 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign