Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

10 658 475 лева са влезли в общинската хазна през 2018 година от местни данъци и такси

 18 Януари 2019

        10 658 475 лева са влезли в общинската хазна през 2018 година от местни данъци и такси при заложен план от 12 201 000 лева, което е 87, 36 на сто, съобщи заместник-кметът Тунджай Шюкрю. Постъпленията от Патентен данък са 153 722 лв. или 99,17 %. При такситата е отчетено преизпълнение от 104% , при заложени 126 000 лв. са събрани 131 000 лв. При данък „Недвижими имоти” постъпилите в хазната средства са 1 577 839 лв.при план 2 400 000 лв. или 65,74%. При данък МПС през 2018 са заложени също 2 400 000 лв., а събраната сума е 1 917 000 лв., което е 79,88% . 85,81% е събираемостта при такса „Битови отпадъци”, при план от 5 380 000 лв., постъпленията са 4 616 404 лв. Най висока събираемост е отчетена при данък „Придобиване на  имущество”-127,47 %. като постъпленията са 2 167 036 лв. при заложени 1 700 000 лв. „Това е прекият показател за сделките при търговията с движимо и недвижимо имущество. В случая той показва, че в нашата община този вид дейност е била много активна през 2018 година”, посочи г-н Шюкрю. От туристически данък в общинската хазна са влезли 24 510 лв. или 61,28%.при заложени 40 000 лв. „Тук разчитаме единствено на съвестта на търговците в туристическия бранш, защото нямаме единна система за контролиране на местата за настаняване. Правили сме проучване и имаме намерение да въведем софтуерен продукт за възможност при контрол и отчитане в този отрасъл, но той е доста скъп и навярно ще се наложи да го отложим малко във времето. Но въвеждането му гарантира около 30-40% ръст на тези приходи”, коментира зам.- кметът Тунджай  Шюкрю.

        Община Кърджали продължава да събира и стари задължения както от физически, така и от юридически лица. Старите задължения към този момент са в размер на 8 361 473 лв., като за данък „Недвижимите имоти” сумата е 767 968 лв., данък  МПС - 1 309 012 лв. и такса „Битови отпадъци”- 6 284 493 лв. Физическите лица със задължения над 5 000 лв. са 29. Юридическите лица, които имат задължения над 5 000 лв., са 122. Между тях има и фирми, които вече не са в състоятелност и те са с най-големи задължения, сред тях има и такива със задължения над 1 милион лева. „На всички тези физически и юридически лица са съставени актове за нарушение по съответните законови норми и чакаме да се издължат. Процедурата е продължителна, защото повечето длъжници не могат да се откриват на данъчния им адрес. Крайната инстанция при такива случаи е частният съдебен изпълнител”, уточни зам. кметът Тунджай Шюкрю и благодари на всички съвестни и редовни данъкоплатци на община Кърджали.

     Община Кърджали не увеличава данъците и тази година. Но има промени при определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3,5 тона.  На 7 ноември 2018 г. парламентът прие окончателните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се направиха изменения и в редица други данъчни закони. Парламентът прие собствениците на стари автомобили да плащат по-висок данък.    Приета е нова законова концепция за определяне на данъка върху горепосочените превозни средства. Данъкът се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответното превозно средство. Всички тези подробности ще бъдат обсъждани и разяснявани на предстоящите заседания на Постоянните комисии към Общинския съвет на община Кърджали, както и на публичното обсъждане на Бюджета на община Кърджали за 2019 г., което ще се проведе на 18.01.2019 г. от 17:00 часа в сградата на Бизнесинкубатора.

 

 


 Прочитания: 1380 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign