Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обществено обсъждане на Бюджет 2019

 18 Януари 2019

     Днес от 17 часа в Бизнесинкубатора ще се проведе публично обсъждане на Проекто-бюджета на общината за 2019 година. Материали по Проекта са  представени на електронната страница на общината www.kardjali.bg  

   Финансовата  рамка на план – сметката  възлиза на 63, 2 млн. лв. Увеличението в сравнение с м. г. е със 7 % и се дължи на завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2019 г. Основна характеристика на новия бюджет е, че осигурява оптимален баланс между желаното, необходимото и възможното с наличния финансов ресурс. Инвестиционната програма е с най – високи параметри за  последните години и е планирана в размер на близо 12,2 млн.лв. Към 2019 г. Община Кърджали изпълнява проекти, финансирани от ЕС в размер на 27, 7 млн. лв.


 Прочитания: 1386 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign