Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Инж. Хасан Азис: Бюджет 2019 е инвестиционен, подпомагащ социалната дейност на общината

 19 Януари 2019

       „Бюджет 2019 е инвестиционен, подпомагащ социалната дейност на   общината. Ако през изминалата година наш приоритет бе образованието, тази година ще акцентираме върху социалните проекти и дейности”, това каза кметът на Кърджали инж. Хасан Азис по време на публичното  обсъждане на 18 януари в Бизнесинкубатора. В залата присъстваха председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа, всички зам.- кметове, общински съветници от всички групи в местния парламент, общественият посредник, общински специалисти, представители на Обществения съвет към ОбС, граждани, журналисти.

      Основните параметри на Проекто – бюджета за 2019 бяха представени от главния финансист на общината Валентин Иванов.„Финансовата рамка на план – сметката възлиза на 63 200 000 лева.Увеличението в сравнение с м. г. е със 7 % и се дължи на завишени държавни трансфери за делегираните дейности за 2019 г., както и на неусвоен преходен остатък от 2018 г. в размер на 3 332 521лв., основно от капиталови средства. Средствата от централния бюджет са 41 131 573 лв., с около 22%  повече. Местните приходи са 22 168 427 лв.” посочи Валентин  Иванов. Той акцентира на една негативна тенденция. По думите му докато през минали години съотношението между местни приходи и средства от  републиканския бюджет е било 50 на 50 на сто, сега съотношението е 35 %  към 65 на сто като причината е задържане нивото на приходи от външни фактори. Главният финансист подчерта, че основна характеристика на новия бюджет е, че осигурява оптимален баланс между желаното, необходимото и възможното с наличния финансов ресурс. Изрази също и задоволство, че с всяка година расте интересът към общественото  обсъждане на бюджета, увеличава се и броят на предложенията, направени от институции и граждани.

     По  време на дискусията стана ясно, че 51 фирми са внесли подписка за цялостен ремонт на улицата към „Складова промишлена зона - Изток“. Ангел Бакалов от Обществения съвет към ОбС предложи да се направи цялостен проект на канализационна мрежа за дъждовните води, повдигна въпроса за изграждане на съблекалня до футболното игрище на парк „Арпезос-Север” и тоалетни във големите парковете на областния  град, също оформяне на тротоари на новоасфалтираната ул.Заводска, както и да се заделят средства за поддържане на гробищните паркове в Кърджали и малките населени места.   От училищното настоятелство на СУ ”Владимир Димитров -Майстора” благодариха на общината за направените ремонти на сградата през м. г., но поискаха средства тези започнати дейности да бъдат завършени. Маргарита Павлова представи подписка от жители на кв. Веселчане за асфалтиране на ул.„Мир” и ул.„Аида”. По време на обсъждането общинският съветник Радослав Милев от РБ попита защо всяка година едни и същи обекти от общинската инфрастуктура влизат в бюджета, но после се прехвърлят за следващата, в тази връзка той посочи водоснабдяването в Главатарци. В отговор на питането му инж. Хасан Азис коментира, че всяка година се изпълняват 70 на сто от направените от г-н Милев предложения и затова е редно той поне веднъж да подкрепи приемане на общинския бюджет. Присъстващите на общественото обсъждане бяха запознати и с   направените конкретни предложения от групата съветници от БСП, едно от които е за безплатни детски градини и ясли, каквато практика имало вече в 25 община в страната, след които и Търговище. Председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа припомни, че в община Кърджали има голям брой населени места – 117, обхванати в 94 кметства.„Отчитайки тези особености трябва да има баланс и справедливо   разпределение на средствата в Проекто– бюджета за областния град и селата, които също се нуждаят от инвестиции напр. във водоснабдяването  и благоустрояване на улиците по селата”, посочи г-н Раиф. 

По време на дискусията кметът инж. Хасан Азис и неговия екип отговориха на постъпилите питания и предложения. Стана ясно, че във  връзка с цялостния ремонт на улицата към „Складова промишлена зона - Изток“ са заделени 350 000 лева в общинския бюджет. В проекта за основни инвестиционни разходи за 2019-та година са предвидени и 55 хил.лв.за хидроизолация  на покрива на спортна зала „Арпезос“ в Кърджали.„ В момента е направен вече и цялостен проект за саниране на залата, търсим финансиране”, обясни градоначалникът.  Заложени в бюджета са също 40 000 лева за гробищните паркове на християните и мюсюлманите в Кърджали.

 Инвестиционната програма на община Кърджали през 2019 г. е с най – високи параметри за  последните години и е планирана в размер на близо 12, 2 млн.лв.„Продължаваме дейностите, свързани с реконструкция  и въвеждане на енергоспестяващо LED- осветление. Вече започва поетапното монтиране на лампите, напр. в кв. Веселчане, през последните дни бяха доставени и над 1700 лампи, които ще бъдат поставени в селата”, съобщи кметът.

В представената програма не малка част от средствата са заделени за образование, поддържане на общинската пътна инфраструктура.За водоснабдяване на селата Кьосево и Тополчане се предвидени 1,5 млн лв., 390 хил. лв.за вътрешна водопроводна мрежа в село Главатарци.Друга част от средствата са насочени за рехабилитация на пътни отсечки, само над 1 млн лв. са предвидени за укрепване на свлачище и възстановяване на пътя за с. Сипей, за изграждане на пешеходен мост, свързващ I и II част на парк„Арпезос –Север” – около 700 хил.лв.

Община Кърджали изпълнява към т. г. проекти, финансирани от ЕС в размер на 27, 7 млн. лв. През 2019г.се планира да бъдат усвоени над 14 млн. лв. По ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 за над 5 млн. лв. ще стартира ремонт и рехабилитация на 15 улици в областния град, също изграждане на социални жилища за 2,1 млн. лв., възстановяване на Детска градина „Мир” за 1,4 млн. лв. и реализиране на проект„Заедно за децата на  Кърджали” за близо 980 хил.лв. Проект „Древните Родопи и Егея” на програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция – България включва изграждане на Посетителски център „Перперикон” за 1,2 млн. евро.

      „Бюджет 2019 е инвестиционен, подпомагащ социалната дейност на   общината. Ако през изминалата година наш приоритет бе образованието, тази година ще акцентираме върху разширяване на социалните дейности”, това обобщи в края на дискусията инж. Хасан Азис като подчерта, че през т. г. общината ще реализира проекти и инвестиции за 14-15 млн. извън общината и извън държавния бюджет т. е. чрез европейско финансиране.

      „Тази година решаваме и два от много чувствителните проблеми, които  обществеността на Кърджали очаква от нас. На първо място, това е уличното осветление на града и селата и на второ – проблема, свързан с бездомните кучета. И по двата въпроса вече имаме конкретни дейности и стъпки, които ще бъдат изпълнени”, увери кметът на Кърджали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1425 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign