Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 24 Януари 2019

С П Р А В К А

ПО ЧЛ.26,АЛ.5 ОТ ЗНА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ

ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ  НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

            След публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали по реда на чл.26, ал.3  от  Закона  за  нормативните актове  в  посочения 30 дневен срок – от  20.12.2018 год.  до 19.01.2019 год.,  не  са  постъпили   предложения,  становища  и възражения.

 

21.01.2019г. 

КМЕТ НА ОБЩИНА                              
КЪРДЖАЛИ: _________/П/_________

инж.Хасан Азис


 Прочитания: 1290 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign