Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Справка за постъпили предложения, становища и възражения

 24 Януари 2019

С П Р А В К А

По чл.26, ал.5 от ЗНА

За постъпили предложения, становища и възражения по повод публикуван ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ,,ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА МУ

След   публикуване   на  ПРОЕКТ   ЗА  СЪЗДАВАНЕ  НА  ОБЩИНСКО

ПРЕДПРИЯТИЕ ,,ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” И ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА МУ по реда на чл.26, ал.3, 4 и 5 от Закона за нормативните актове в посочения 30-дневен срок, считано от 18.12.2018 год. до 16.01.2019 год. включително, е постъпило предложение от г-н Димитър Иванов Разкалински – началник сектор ,,УОМП”, с Вх. №93-00-1/04.01.2019 год., относно допълване на Проекта за Правилник на общинското предприятие ,,ОБЧ” със следния текст:     

  1. Чл.8:
  • Стопанисва и поддържа района и съоръженията от Водното

огледало;

  • Организира непрекъснато дежурство за осъществяване на

експлоатацията на ,,Долен яз”, елемент от Укрепването на бреговете на река Арда в района на гр. Кърджали.

  1. Чл.10:    5 щатни бройки Дежурен ,,Долен яз”.

 

23.01.2019 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА                  
КЪРДЖАЛИ:…………П……….

/ инж. ХАСАН  АЗИС /


 Прочитания: 1269 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign