Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общински конкурс за съвременни танци "Децата на Кърджали танцуват"

 12 Март 2019

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

„ДЕЦАТА НА КЪРДЖАЛИ ТАНЦУВАТ”

Кърджали - 20 април 2019 г.

 

 

     ЦЕЛ: Конкурсът има за цел да открие и подкрепи даровитите деца в областта на танцовото изкуство, да даде шанс за творческа изява на значителен брой деца и младежи,  да разшири възможностите за нови контакти на формациите и групите.      

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

         І. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса могат да участват танцови школи, формации, клубове, студия  и групи при ОЦКМД, ЦПЛР-ОДК, училища, детски градини, читалища, частни школи и др. на територията на община Кърджали.

 

         ІІ. ЖАНРОВА КАТЕГОРИЯ: Конкурсът се провежда в една жанрова категория – СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ / джаз танц, танц модерен, нео класика, танцово шоу и др. без характерни /народни/ танци/.

    

         ІІІ. УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват само групи. Всяка група може да участва с максимум до 2 танца, като времетраенето на всеки танц да не надвишава 4 минути.

 

         ІV. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Участниците ще се състезават в четири възрастови групи.

           Първа група – до 7 години

           Втора група – от 8 до 12 години

           Трета група – от 13 до 18 години

 

        V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

          - техника на изпълнението

          - оригиналност на хореографията

          - артистичност, сценично поведение и костюми

Изпълненията ще се оценяват от  компетентно тричленно жури.

 

      VІ. НАГРАДИ: За всяка възрастова група ще се присъдят І, ІІ, ІІІ място и дипломи и поощрителни награди. Всички колективи ще получат грамота за участие.

 

 

     

                                                                                                                                     

 

      VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

  1. Не се допускат за участие мини спектакли, балетни постановки, танцови

драматизации и приказки.

  1. За всяко изпълнение се използва само запис на CD с добро техническо

качество в аудио формат.

  1. Желаещите да участват в конкурса попълват заявка по образец и я

изпращат в Общинска администрация – Кърджали, стая 610 в срок до 5 април 2019 г.

  1. В заявката за участие задължително се упоменава: име на формацията, име

на ръководителя, възрастова група, имената на танците, времетраене на всеки танц и броя на участниците, както и се прилага поименен списък с дата на раждане на участниците.

  1. Програмата за участие в конкурсния ден ще бъде обявена на колективите

след обработка на заявките. Организаторите си запазват правото да я променят при обективна необходимост.

  1. Транспортните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на

участниците.

  1. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на

членовете на своите състави, за загубени вещи, за злополуки и контузии на изпълнители по време на конкурса.

  1. Конкурсът е без такса за участие.
  2. Конкурсът ще се проведе в Общински център за култура и младежки дейности– гр. Кърджали / Дом на културата/ на 20.04.2019г. от 10. 00 ч.
  3. Адрес за изпращане на заявките и телефон за допълнителна информация:

 

гр.Кърджали, 6600

бул.”България” № 41

Община Кърджали, стая 610

тел.: 0361/ 6 73 85; 6 74 08; 67388; 67389

          e-mail:  v_boshnqshka@abv.bg;

                        ganevdimitar@abv.bg;

                       p_riza@abv.bg

 

 

      Организаторите си запазват правото на документиране и излъчване на конкурса, както и правото на промени в регламента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

„ДЕЦАТА НА КЪРДЖАЛИ ТАНЦУВАТ”

Кърджали - 20 април 2019 г.

                                            

З А Я В К А   З А   У Ч А С Т И Е

 

                 

Име на формацията

 

 

 

Град/село/, училище

 

 

 

Име на ръководителя, телефон

 

 

 

Възрастова група

 

 

 

Брой участници

 

 

 

Име на танците

 

 

 

Времетраене на танците

 

 

 

 

Списък на участниците с дата на раждане

 

Заявките изпращайте на адрес:

гр.Кърджали, 6600

бул.”България” № 41

Община Кърджали

за конкурса „Децата на Кърджали танцуват”

тел.: 0361/ 6 73 85; 6 74 08; 6 73 88; 6 73 89

            или на e-mail:  v_boshnqshka@abv.bg;

                                       ganevdimitar@abv.bg;

                                      p_riza@abv.bg  


 Прочитания: 911 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign